Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ujeździe


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) informuję, iż:

  • Administratorem Pana/Pani/ucznia danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Ujeździe przy ul. Rokicińskiej 6, 97-225 Ujazd. Z Administratorem można się kontaktować w następujący sposób: listownie: 97-225 Ujazd, ul. Rokicińska 6, przez adres mailowy: iod@gosir.ujazd.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 44 741 41 04.

Wyznaczono inspektora ochrony danych – Żanetę Bykowską-Winkiel, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod numerem telefonu: 662269556 lub pod adresem e-mail: iod.gosir@ujazd.com.pl.

Pana/Pani/dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, lit b, lit. c, lit. e RODO oraz innych aktów prawnych, w szczególności statutu GOSiR, przyjętego uchwałą Nr LX/415/18 Rady Gminy Ujazd z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie, w celu realizacji zadań statutowych GOSiR, umów oraz innych prawnych obowiązków, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

Dane osobowe uczestników zajęć (ich opiekunów prawnych – jeśli dotyczy), których organizatorem jest GOSiR, przetwarzane będą w związku z realizacją zadań statutowych. Na wykorzystanie wizerunku osoby korzystającej z oferty zajęciowej GOSiR wymagana jest pisemna zgoda.

Dane osobowe uczestników zawodów (lub innych imprez sportowych), ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także dane pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, imienne listy zawodników, wyniki zawodów, dane osobowe zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunek trenerów i pracowników obsługujących imprezę przetwarzane będą  w celu realizacji zadań statutowych GOSiR lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym. Dane trenerów i pracowników obsługi w związku z realizacją zajęć lub imprez sportowych mogą być przetwarzane również na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów i imprez, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz osób z obsługi imprez mogą być przetwarzane również w celach rozliczeń księgowych i płacowych.

Wizerunek osób przebywających na terenie GOSiR podczas imprez i innych wydarzeń publicznych o charakterze sportowym może zostać utrwalony na dowolnych nośnikach (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera), a następnie rozpowszechniany w prasie, radiu, telewizji, filmach promocyjnych i reklamowych oraz innych materiałach powstałych dla celów dokumentacyjnych (udokumentowania działalności GOSiR), reklamowych, promocyjnych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za których GOSiR nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udział w wydarzeniu sportowym/imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczne z wyrażeniem zgody.

Odbiorcami Pana/Pani/dziecka danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pana/Pani/ucznia dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów przetwarzania, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami kancelaryjno-archiwalnymi. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń dane będą mogły być przetwarzane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów np. rozpowszechniania wizerunku lub w wielu innych wypadkach, kiedy o tą zgodę poprosi GOSiR, wówczas będą one przetwarzane do czasu odwołania zgody.


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z zapisani art. 15 RODO),
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO),
  • usunięcia danych osobowych (zgodnie z art. 17 RODO),
  • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO),
  • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO).


W przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Panu/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Poza tym przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe wówczas gdy wynika z przepisów prawa. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne.


Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Aktualności

28.09.2021

II Międzyszkolne Igrzyska Olimpijskie

Udział w tegorocznych Igrzyskach, po raz pierwszy, brały szkoły spoza naszej gminy. Na olimpijskie wezwanie odpowiedziały szkoły w Lubochni i Komorowie, dzięki czemu nasze olimpijskie zmagania zyskały "całkiem nowy wymiar" :)Młodzi sportowcy rywalizowali w 7 konkurencjach:Rzut piłeczką (dziewczęta)1. Wiktoria Gorzkiewicz (Niewiadów)2. Amelia Stachecka (Niewiadów)3. Agata Szymczak (Ujazd)Rzut piłeczką (chłopcy)1. Kacper Majda (Niewiadów)2. Jakub Krajewski (Ujazd)3. Miłosz Gajda (Niewiadów)Rzut piłką lekarską (dziewczęta)1. Amelia Stachecka (Niewiadów)2. Julia Stachecka (Ujazd)3. Joanna Szymańska (Komorów)Rzut piłką lekarską (chłopcy)1. Kacper Majda (Niewiadów)2. Ksawery Gajda (Niewiadów)3. Jakub Krajewski (Ujazd)Skok wzwyż (dziewczęta)1. Agata Szymczak (Ujazd)2. Jagna Wrońska (Niewiadów)3. Michalina Stoś (Niewiadów)Skok wzwyż (chłopcy)1. Kacper Gajewski (Niewiadów)2. Wiktor Klimek (Lubochnia)3. Piotr Najmanowicz (Niewiadów)Skok w dal (dziewczęta)1. Kinga Polak (Komorów)2. Agata Szymczak (Ujazd)3. Maja Woźniak (Lubochnia)Skok w dal (chłopcy)1. Wiktor Klimek (Lubochnia)2. Antoni Świtek (Niewiadów)3. Maciej Kapuściński (Komorów)Bieg na 60 m (dziewczęta)1. Patrycja Fijałkowska (Ujazd)2. Monika Sęk (Niewiadów)3. Nadia Michta (Niewiadów)Bieg na 60 m (chłopcy)1. Antoni Świtek (Niewiadów)2. Maksymilian Polus (Lubochnia)3. Mikołaj Wochna (Ujazd)Bieg przełajowy (dziewczęta)1. Kinga Polak (Komorów)2.Maja Woźniak (Lubochnia)2. Julia Jóźwik (Lubochnia)Bieg przełajowy (chłopcy)1. Maksymilian Polus (Lubochnia)2. Jakub Bala (Niewiadów)3. Antoni Świtek (Niewiadów)Tenis stołowy - gra pojedyncza (dziewczęta)1. Patrycja Miko (Lubochnia)2. Zuzanna Nowak (Lubochnia)3. Nadia Myśliwiec (Ujazd)Tenis stołowy - gra pojedyncza (chłopcy)1. Przemysław Galiński (Lubochnia)2. Łukasz Bernat (Lubochnia)3. Kacper Początek (Komorów)Tenis stołowy - gra podwójna (dziewczęta)1. Miko/Nowak (Lubochnia)2. Myśliwiec/Pawlik (Ujazd)Tenis stołowy - gra podwójna (chłopcy)1. Bernat/Galiński (Lubochnia)2. Początek/Czernek (Komorów)3. Krajewski/Biedrzycki (Ujazd)

Czytaj więcej...

31.08.2021

SANGRODZ Streetball w... hali w Ujeździe

Na ostatnią niedzielę wakacji zaplanowaliśmy turniej koszykówki 3x3 SANGRODZ Streetball. Pogoda jednak nie okazała się łaskawa i, z uwagi na warunki uniemożliwiające grę w koszykówkę na świeżym powietrzu, rozgrywki przenieśliśmy do hali w Ujeździe.Na starcie zameldowało się dziesięć drużyn. Po fazie grupowej, w której rywalizowano systemem "każdy z każdym" w dwóch 5-zespołowych grupach, wyłoniono ośmiu uczestników fazy pucharowej. Ostatecznie najlepszy okazał się Bongo Basket [Krystian Pluta, Michał Sygitowicz, Tomasz Stawicki, Sebastian Ondycz], który po zaciętym finałowym meczu pokonał 7-5 Tsunami [Tomasz Jurewicz, Rafał Owczarski, Mariusz Wlazło, Radosław Franczak]. Najniższe miejsce na podium wywalczyła drużyna 4Fun [Mateusz Socha, Mariusz Socha, Paweł Dembowski, Szymon Gąsecki].Tytuł najlepszego zawodnika turnieju [MVP] trafił do rąk Tomasza Stawickiego, reprezentującego drużynę zwycięzców.Na kolejne koszykarskie emocje nie będziemy czekali szczególnie długo. Pod koniec września rozegrany zostanie II Wielki Olimpijski Turniej Koszykówki, w którym rywalizować będą w kilku kategoriach wiekowych uczniowie szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

24.08.2021

Komplet punktów żółto-niebieskich

W sobotę w meczu 2. kolejki piotrkowskiej "okręgówki" Stal Niewiadów podejmowała Start Lgota Wielka. Spotkanie zakończyło się pewnym zwycięstwem gospodarzy 3-0, a wszystkie bramki padły łupem niezawodnego Mateusz Białka.To już drugie zwycięstwo żółto-niebieskich w tym sezonie. W inaugurującym sezon meczu w Drzewicy Stal pokonała MGKS... 3-0, a wszystkie bramki padły łupem niezawodnego... Mateusz Białka.W najbliższą niedzielę 29 sierpnia Stal zmierzy się na wyjeździe z zespołem rezerw Omegi Kleszczów. Początek spotkania zaplanowano na godz. 17.00Fot. A. B. SPORT FOTO

Czytaj więcej...

04.10.2021

II Wielki Olimpijski Turniej Koszykówki

Nieodłącznym elementem naszego Tygodnia Olimpijskiego jest Wielki Olimpijski Turniej Koszykówki. W tym roku, ponownie jak w poprzednim, dzieci rywalizowały w czterech kategoriach. Współorganizatorem Turnieju był KS NEMO z Tomaszowa Mazowieckiego.WIELKI OLIMPIJSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKIPOŻEGNANIE LATA Z BASKETEMwyniki końcowekl. VI (chłopcy)1. MUKS King Tomaszów Maz. I2. MUKS King Tomaszów Maz. II3. SP w Ujeździe IIkl. VIII (chłopcy)1. MUKS King Tomaszów Maz. I2. MUKS King Tomaszów Maz. II3. SP w Ujeździe IIkl. VI (dziewczęta)1. UKS Lider Tomaszów Maz.2. SP w Niewiadowie II3. SP w Niewiadowie IIIkl. VIII (dziewczęta)1. AKS SMS Łódź I2. UKS Orlik Ujazd II3. UKS Orlik Ujazd III

Czytaj więcej...

30.11.2021

Mistrzostwa Polski w Siatkonodze UJAZD 2021 r.

W sobotę 27 listopada w hali GOSiR w Ujeździe rozegrany został turniej o Mistrzostwo Polski w siatkonodze. Do walki o krajowy prymat przystąpiło 15 zespołów. Rywalizowano w grze podwójnej "na jeden kozioł".W pierwszej fazie turnieju drużyny podzielone zostały na trzy 5-zespołowe grupy, w których obowiązywał system "każdy z każdym". Zwycięzcy grup oraz zespoły, które zajęły 2. miejsca premiowani byli bezpośrednim awansem do fazy pucharowej. O pozostałe dwa miejsca w ćwierćfinałach w barażowym trójmeczu walczyły zespoły z 3. miejsc. Od 1/4 finału futnetowe zmagania w Ujeździe kibice mogli śledzić dzięki internetowej transmisji na żywo na kanale stowarzyszenia Polski Futnet (współorganizatora Mistrzostw) na platformie YouTube.W półfinałach zameldowali się faworyci turnieju. Jako pierwsi awans do finału zapewnił sobie zespół KS Blokers Łódź (Michał Kłosiński/Marcin Skrydalewicz), który pokonał 2-0 drużynę D-Team Łódź (Damian Bierżyński/Mateusz Misiak). W drugim, niezwykle zaciętym półfinale, Top Spin Wójcin (Marcin Gębicki/Mateusz Śliwka), obroniwszy trzy piłki meczowe, pokonał ostatecznie Lentopallo Kleczew (Dawid Strugarek/Paweł Wojdyński) 2-1.Wielki Finał także przyniósł wiele emocji. Broniący tytułu Blokers Łódź pokonali Top Spin Wójcin w trzech setach i obronili tytuł Mistrzów Polski. W meczu o 3. miejsce niepowodzenie w półfinale powetował sobie zespół Lentopallo Kleczew, pokonując D-Team Łódź 2-0.ĆWIERĆFINAŁYD-Team Łódź 2-1 (6:11, 11:6, 11:3) Team BełchatówKS Blokers Łódź I 2-0 (11:5, 11:7) KS Blokers Łódź IITop Spin Wójcin I 2-0 (11:4, 11:7) KS Blokers Łódź IIILentopallo Kleczew 2-1 (6:11, 11:5, 11:2) SMS LO Aleksandrów Ł.PÓŁFINAŁYKS Blokers Łódź I 2-0 (11:2, 11:5) D-Team ŁódźTop Spin Wójcin 2-1 (3:11, 12:10, 11:7) Lentopallo KleczewMECZ O 3. MIEJSCELentopallo Kleczew 2-0 (11:4, 11:1) D-Team ŁódźFINAŁKS Blokers Łódź I 2-1 (11:5, 9:11, 11:7) Top Spin WójcinTurniej objął honorowym patronatem wójt gminy Ujazd Pan Artur Pawlak. 

Czytaj więcej...

19.04.2022

Wyniki konkursu plastycznego ''Olimpijskie marzenia''

Komisja konkursowa w składzie Janina Muskała, Małgorzata Ciotucha oraz Agnieszka Sitarek postanowiła przyznać dziewięć tytułów laureata konkursu plastycznego "Olimpijskie marzenia", organizowanego w ramach 58. Centralnych Uroczystości Dni Olimpijczyka:Martyna Węglińska kl. II aBarbara Kobus kl. II bLaura Ścieżko kl. I bZuzanna Furmaniak kl. I aJulia Nawodzińska kl. II aJagoda Sękalska kl. I b (wszyscy Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków)Aleksandra Ślusarczyk kl. V bKarol Zając kl. IV bStanisław Kut kl. IV b (wszyscy Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe)

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka